Facebook chat

Từ tháng 7/2024, những trường hợp sau sẽ bị phạt nếu không đi đổi CCCD

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > Từ tháng 7/2024, những trường hợp sau sẽ bị phạt nếu không đi đổi CCCD

Từ tháng 7/2024, những trường hợp sau sẽ bị phạt nếu không đi đổi CCCD

Điều 46 Luật Căn cước quy định về chuyển tiếp quy định rõ: Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (1/7/2024) có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Căn cước (có hiệu lực kể từ 1/7/2024). Với việc đổi tên gọi từ Luật Căn cước công dân sang luật Căn cước, thẻ Căn cước công dân cũng sẽ có tên gọi mới là Thẻ căn cước.

Điều 46 Luật Căn cước quy định về chuyển tiếp quy định rõ: Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (1/7/2024) có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

Các trường hợp phải đổi thẻ Căn cước từ 1/7/2024

Căn cứ Điều 24 Luật Căn cước mới nhất, các trường hợp phải đổi thẻ Căn cước từ 1/7/2024 gồm:

Trường hợp đổi thẻ Căn cước từ 1/7/2024

– Khi đến độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước: Khi công dân đủ 14 tuổi, đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

– Khi thay đổi các thông tin về: Họ, chữ đệm, tên khai sinh và ngày tháng năm sinh.

– Khi thay đổi nhân dạng hoặc xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính.

– Khi thông tin trên thẻ Căn cước có sai sót.

– Khi đơn vị địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh.

– Khi số định danh cá nhân được xác lập lại.

– Khi công dân sở hữu thẻ Căn cước/Căn cước công dân (CCCD) có yêu cầu.

Trường hợp nếu công dân được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước các độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước ở trên (tức đủ 23 tuổi, đủ 38 tuổi và đủ 58 tuổi) thì vẫn có giá trị sử dụng đến độ tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Trường hợp phải cấp lại thẻ Căn cước dù chưa đến độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước

– Thẻ Căn cước bị mất hoặc bị hư hỏng đến mức không thể sử dụng được.

– Khi công dân Việt Nam được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, so với quy định cũ, Luật Căn cước đã bổ sung thêm nhiều trường hợp phải đổi lại, cấp lại thẻ Căn cước gồm:

– Khi công dân đủ 14 tuổi thì phải đi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước

– Khi công dân chuyển đổi giới tính

– Khi đơn vị địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh

– Khi số định danh cá nhân được xác lập lại.

Không đi đổi sang thẻ Căn cước từ 1/7/2024 công dân sẽ bị phạt?

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, nếu công dân không đi đổi sang thẻ Căn cước trong trường hợp phải đổi lại, cấp lại sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đồng.

Do đó, để không bị phạt thì khi thuộc trường hợp phải đổi thì công dân cần đi thực hiện ngay thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước theo quy định tại Điều 25 Luật Căn cước mới nhất. 

Cụ thể, công dân có nhu cầu có thể thực hiện online trên Cổng dịch vụ công hoặc thực hiện trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước. Do đây là trường hợp cấp đổi thẻ Căn cước nên công dân sẽ bị thu lại thẻ Căn cước công dân.

Trong trường hợp làm online, công dân truy cập vào trang web thực hiện cấp đổi thẻ Căn cước tại Công dịch vụ công trực tuyến và thực hiện kê khai thông tin để hẹn ngày đến thực hiện thủ tục trực tiếp.

Trong trường hợp làm trực tiếp, công dân có yêu cầu trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước. Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của người cần cấp đổi để xác định người cần cấp thẻ Căn cước.

Giang Anh

Đời sống Pháp luật

Share:

Leave your thought

Translate »