Facebook chat

SỨ MỆNH

FIMEXCO – “GIA TĂNG GIÁ TRỊ DỊCH ĐỂ TẠO SỰ HÀI LÒNG CHO KHÁCH HÀNG”

Sứ mạng hàng đầu của FIMEXCO là gia tăng giá trị và sự hài lòng tối đa cho khách hàng, người tiêu dùng… tất cả những người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi: Đại lý xe ô tô – Dịch vụ Bảo hành sửa chữa xe ô tô; Cao Ốc Văn phòng cho thuê; Kinh doanh thuê xe ô tô; Kinh doanh kho vận và giao nhận xuất nhập khẩu; Xuất khẩu lao động; Hợp tác đầu tư…

         Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đáng tin cậy với mức giá hợp lý cho khách hàng

        Không quên chia sẻ trách nhiệm đối với Xã hội, cộng đồng và thành viên công ty

Translate »