Facebook chat

Tin nội bộ

tin tức nội bộ

FIMEXCO > Tin nội bộ

Trại hè thường niên FIMEXCO 2023 – Phan Thiết

Với mong muốn của Ban TGĐ Công Ty CP Fimexco, nhằm gắn kết các công...
Read More

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21 NHIỆM KỲ V (2023-2027) CÔNG TY CP FIMEXCO

Ngày 23/02/2023 Công ty CP Fimexco đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường...
Read More
Translate »