Facebook chat

Từ tháng 6/2024, có 6 trường hợp sẽ bị thu hồi GPLX, thậm chí vi phạm điều số 2 sẽ không được cấp bằng trong 5 năm

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > Từ tháng 6/2024, có 6 trường hợp sẽ bị thu hồi GPLX, thậm chí vi phạm điều số 2 sẽ không được cấp bằng trong 5 năm

Từ tháng 6/2024, có 6 trường hợp sẽ bị thu hồi GPLX, thậm chí vi phạm điều số 2 sẽ không được cấp bằng trong 5 năm

Người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 5 năm.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/6/2024.

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT của Bộ GTVT vừa ban hành có nhiều điểm mới đáng chú ý liên quan đến quản lý và sử dụng giấy phép lái xe. Trong đó, quy định các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe (GPLX) gồm:

1. Có hành vi gian dối để được cấp GPLX như khai báo gian dối về tuổi, sức khỏe, sử dụng giấy tờ không đúng quy định.

2. Tẩy xóa, làm sai lệch thông tin trên GPLX: Những người vi phạm trường hợp này sẽ không được cấp bằng trong 5 năm, nếu muốn cấp lại thì phải học và sát hạch như cấp giấy phép lái xe lần đầu.

3. Để người khác sử dụng GPLX của mình: Đây là một trường hợp mới so với trước đây. Khi bị phát hiện thì sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe. Nếu muốn cấp lại thì phải học và thi sát hạch lại.

4. Cấp GPLX cho người không đủ điều kiện: Trong đó, người được cấp bằng lái xe có thể không có đủ các điều kiện như không đủ tuổi, không đủ sức khỏe…

5. Khi có sai sót về thông tin trên GPLX. Các thông tin có thể bị sai sót gồm thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe…

6. Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (theo quy định mới).

Ngoài ra, người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp GPLX trong thời hạn 5 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Nếu có nhu cầu cấp lại GPLX phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp GPLX lần đầu.

Với các trường hợp 1, 2, 4, 6 khi giấy phép lái bị thu hồi sẽ không có giá trị sử dụng.

Ngoài ra người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

Với trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi do “Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký” sẽ được xử lý theo hai trường hợp.

– Đầu tiên, nếu giấy phép còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng phải thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp.

– Thứ hai, nếu giấy phép quá thời hạn sử dụng trên 3 tháng phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

Share:

Leave your thought

Translate »