Facebook chat

Trường hợp duy nhất được đổi Căn cước công dân muộn mà không bị phạt tiền

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > Trường hợp duy nhất được đổi Căn cước công dân muộn mà không bị phạt tiền

Trường hợp duy nhất được đổi Căn cước công dân muộn mà không bị phạt tiền

Theo điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP và Điều 23 Luật căn cước công dân 2014, kể từ năm 2022, việc không đổi căn cước công dân khi hết hạn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đồng.

Ai sẽ phải đổi thẻ Căn cước trong năm 2024?

Theo Điều 24 Luật Căn cước 2023 quy định về các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:

– Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi;

– Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;

– Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;

– Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;

– Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

– Xác lập lại số định danh cá nhân;

– Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

Trường hợp duy nhất được dùng CCCD/CMND hết hạn mà không cần đổi ngay

CCCD/CMND là giấy tờ tuỳ thân quan trọng của người dân và có hạn sử dụng. Theo điểm a khoản 1 Điều 18 Luật Căn cước công dân 2014 thì trên mặt trước của thẻ căn cước công dân sẽ có ghi ngày, tháng, năm hết hạn. Khi đến ngày hết hạn thì bắt buộc công dân phải đi đổi thẻ Căn cước công dân (điểm a khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014).

Theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Căn cước 2023, thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Như vậy những người sử dụng thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân hết hạn trong khoảng từ ngày 15/01/2024 đến trước ngày 30/6/2024 sẽ không bị phạt chính vì sử dụng giấy tờ hết hạn.

Đồng thời, những người này cũng không cần đi làm lại thẻ Căn cước công dân mới ngay khi hết hạn mà có thể chờ đến ngày 01/7/2024 để làm thẻ Căn cước.

Mức phạt khi không đổi căn cước công dân hết hạn

Theo điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP và Điều 23 Luật căn cước công dân 2014, kể từ năm 2022, việc không đổi căn cước công dân khi hết hạn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đồng.

Share:

Leave your thought

Translate »