Facebook chat

Trại hè thường niên FIMEXCO 2023 – Phan Thiết

FIMEXCO > Blog > TIN CÔNG TY > Trại hè thường niên FIMEXCO 2023 – Phan Thiết

Trại hè thường niên FIMEXCO 2023 – Phan Thiết

Với mong muốn của Ban TGĐ Công Ty CP Fimexco, nhằm gắn kết các công ty thành viên trong hệ thống, trại hè thường niên FIMEXCO 2023 diễn ra trong 2 đợt với điểm đến là Mũi Né – Phan Thiết.

Nhiều hoạt động tại nhiều điểm đến tham quan du lịch đã tạo nên bầu không khí vui tươi cho các CB-CNV và người thân của CB-CNV. Qua đó cũng khẳng định việc chăm lo cho đời sống của CB-CNV công ty CP Fimexco luôn đầy đủ và quan trọng là mang lại niềm vui cho tập thể.

Với khẩu hiệu năm 2023, Tập thể Công Ty CP Fimexco và các công ty thành viên sẽ cố gắng hoàn thành chỉ tiêu năm 2023.

Share:

Leave your thought

Translate »