Facebook chat

Tăng 10-50% phí sát hạch lái xe tất cả các hạng từ 1-8

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > Tăng 10-50% phí sát hạch lái xe tất cả các hạng từ 1-8

Tăng 10-50% phí sát hạch lái xe tất cả các hạng từ 1-8

So với mức thu lệ phí sát hạch lái xe hiện hành được quy định tại Thông tư 188/2016/TT-BTC, mức thu mới sẽ tăng từ 10-50%.

Từ 1-8, theo Thông tư số 37/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính, lệ phí sát hạch để cấp giấy phép lái xe tất cả các hạng sẽ tăng.

Cụ thể, mức phí sát hạch lái xe đối với các hạng xe A1, A2, A3, A4, gồm: Sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng/lần (tăng 20.000 đồng); sát hạch thực hành là 70.000 đồng/lần (tăng 20.000 đồng).

Đối với thi sát hạch lái xe ôtô hạng xe B1, B2, C, D, E, F, phí sát hạch lý thuyết là 100.000 đồng/lần (tăng 10.000 đồng) sát hạch thực hành trong hình là 350.000 đồng/lần (tăng 50.000 đồng); sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng/lần (tăng 20.000 đồng).

Thông tư lần này đã bổ sung phí sát hạch lái xe ôtô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng/lần.

Như vậy, so với mức thu lệ phí hiện hành được quy định tại Thông tư 188/2016/TT-BTC, mức thu mới sẽ tăng từ 10-50%, đồng thời, bổ sung thêm lệ phí thi sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng.

Thông tư cũng quy định việc tổ chức thu phí, lệ phí là Cục Đường bộ Việt Nam và cơ quan quản lý đường bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe vẫn được giữ nguyên mức 135.000 đồng/lần. Toàn bộ tiền lệ phí thu được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Share:

Leave your thought

Translate »