Facebook chat

Những điều cần lưu ý về đăng ký biển số xe theo quy định mới có hiệu lực từ 15/8

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > Những điều cần lưu ý về đăng ký biển số xe theo quy định mới có hiệu lực từ 15/8

Những điều cần lưu ý về đăng ký biển số xe theo quy định mới có hiệu lực từ 15/8

Từ ngày 15/8, quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó có nhiều điểm nổi bật như quy định về biển số định danh hay đăng ký biển số xe trúng đấu giá..

Biển số định danh là gì?

Theo Thông tư 24/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới:

Biển số định danh nghĩa là biển số cấp và quản lý theo mã định danh cá nhân của chủ xe. 

Có thể thấy, biển số định danh là biến 5 số với các ký hiệu chữ và số giống như trước đây, chỉ khác là biển số này sẽ được quản lý bằng mã định danh của chủ xe.

Biển số xe định danh được cấp sẽ theo tổ chức, cá nhân suốt đời nhằm hỗ trợ cho việc quản lý, truy xuất thông tin của phương tiện và thông tin của chủ xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Với các biển số xe của người dân đang sử dụng hiện nay, biển 5 số sẽ mặc định là biển số định danh. Biển định danh không áp dụng với biển 3 hoặc 4 số. Nếu người dân có nhu cầu, cảnh sát sẽ thu hồi biển 3 số, 4 số rồi cấp đổi sang biển 5 số để quản lý theo định danh cá nhân của chủ biển.

Do đó, nếu chủ xe không muốn dùng biển số hiện tại làm biển số xe định danh thì có thể làm thủ tục thu hồi (nếu thuộc diện thu hồi) trước ngày 15/8/2023 để cơ quan quản lý chuyển vào kho số và cấp số đó cho người khác.

Những điều cần lưu ý về đăng ký biển số xe theo quy định mới từ 15/8 - Ảnh 2.
Ảnh minh họa.

Đăng ký biển số định danh như thế nào?

Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA, cá nhân, tổ chức khi đăng ký xe mới sẽ được cấp biển số xe định danh. Để được cấp biển số định danh, người dân vẫn thực hiện thủ tục đăng ký, cấp biển số xe như bình thường. Nếu đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp biển số xe định danh lần đầu ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ.

Tuy nhiên, với các xe đã đăng ký biển 05 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó sẽ được mặc định là biển số định danh của chủ xe (theo khoản 1 Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA).

Khi đi đăng ký xe, chủ xe sẽ được cấp biển số mới hoặc cấp lại biển số xe định danh. Cụ thể:

– Cấp biển số mới nếu chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác.

– Cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

Biển số xe không chính chủ sẽ được định danh thế nào? 

Theo Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định:

Những điều cần lưu ý về đăng ký biển số xe theo quy định mới từ 15/8 - Ảnh 3.
Ảnh minh họa.

Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

2. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

3. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư này.

4. Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

5. Đối với Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe mô tô trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện đăng ký xe theo quy định tại Thông tư này.

6. Mẫu chứng nhận đăng ký xe ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an và biển số xe ô tô, rơmoóc, sơmi rơmoóc, mô tô biển 5 số đã sản xuất trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đến hết.

Như vậy, xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Xe đã đăng ký biển 5 số và làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp theo quy định. 

Với xe đã đăng ký biển số 3 số hoặc 4 số thì sẽ không định danh mà tiếp tục sử dụng để tham gia giao thông.

Từ đó có thể thấy:

– Xe không chính chủ đã đăng ký biển 5 số thì biển số xe đó là biển số định danh của người đang đứng tên trên giấy đăng ký xe chứ không phải người đang sử dụng phương tiện.

– Xe không chính chủ đã đăng ký biển 3 số, 4 số thì biển số xe đó không được định danh, chủ xe được tiếp tục sử dụng để tham gia giao thông.

Những điều cần lưu ý về đăng ký biển số xe theo quy định mới từ 15/8 - Ảnh 4.
Ảnh minh họa.

Không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được đăng ký xe 

Tại khoản 15 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA có quy định về việc tổ chức, cá nhân không chấp hành quyết định xử phạt như sau:

Nguyên tắc đăng ký xe:

15. Tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự, an toàn giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì chưa giải quyết đăng ký xe; sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì được đăng ký xe theo quy định của Thông tư này.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì trong trường hợp chưa nộp phạt vi phạm giao thông thì sẽ không được đăng ký xe mới, hồ sơ đăng ký xe sẽ không được giải quyết.

Sau khi nộp phạt xong thì tổ chức, cá nhân được đăng ký xe theo quy định.

Những điều cần lưu ý về đăng ký biển số xe theo quy định mới từ 15/8 - Ảnh 5.
Tổ chức, cá nhân sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì được đăng ký xe theo quy định của Thông tư 24. Ảnh minh họa.

Biển số định danh bị thu hồi trong trường hợp nào? 

Theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 24, biển số định danh của chủ xe sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

– Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng.

– Trường hợp xe hư hỏng.

– Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe.

Biển số xe định danh bị cơ quan đăng ký xe thu hồi sẽ được cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bị cơ quan đăng ký xe thu hồi.

Nếu quá thời hạn 05 năm kể trên mà chưa thực hiện đăng ký cho xe khá thì số biển số định danh của chủ xe sẽ được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Theo Hạ Vũ

Phụ nữ số

Share:

Leave your thought

Translate »