Facebook chat

Mọi người dân cần biết: Căn cước điện tử là gì? Bao giờ được cấp?

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > Mọi người dân cần biết: Căn cước điện tử là gì? Bao giờ được cấp?

Mọi người dân cần biết: Căn cước điện tử là gì? Bao giờ được cấp?

Công dân sẽ được cấp Căn cước điện tử theo quy định của Luật Căn cước số 26/2023/QH15.

Theo Luật Căn cước, Căn cước điện tử là Căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Mỗi công dân Việt Nam được cấp 01 Căn cước điện tử.

Căn cước điện tử có danh tính điện tử và các thông tin sau đây: Nơi sinh; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Nhóm máu; Số chứng minh nhân dân 9 số; Ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ Căn cước, thẻ Căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được cấp; Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, người đại diện hợp pháp, người được đại diện; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Nơi ở hiện tại; Số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử; Thông tin nhân dạng; Nghề nghiệp, trừ lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu; Thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp được tích hợp theo đề nghị của công dân và phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

Luật Căn cước số 26/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Như vậy, sẽ Công dân được cấp Căn cước điện tử từ 1/7/2024 theo quy định.

Nhã Mi

Đời sống Pháp luật

Share:

Leave your thought

Translate »