Facebook chat

Ký HĐLĐ dưới 1 tháng có đóng BHXH?

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > Ký HĐLĐ dưới 1 tháng có đóng BHXH?

Ký HĐLĐ dưới 1 tháng có đóng BHXH?

HUỲNH THỊ NGỌC HÀ (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hỏi: “Người lao động (NLĐ) ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) dưới 1 tháng có phải đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không?”.

BHXH VIỆT NAM trả lời: Theo điểm b khoản 1 điều 20 Bộ Luật Lao động 2019, HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó 2 bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực trong thời gian không quá 36 tháng kể từ lúc hợp đồng có hiệu lực. Như vậy, HĐLĐ dưới 1 tháng thuộc loại HĐLĐ xác định thời hạn.

Căn cứ điểm a và b khoản 1 điều 2 Luật BHXH 2014, NLĐ làm việc theo HĐLĐ từ đủ 1 tháng trở lên mới thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Khoản 1 điều 43 Luật Việc làm 2013 quy định NLĐ phải tham gia BHTN khi làm việc theo HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc như sau: HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Vì vậy, NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên mới thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHTN. Điểm a khoản 1 điều 12 Luật BHYT 2008 (sửa đổi năm 2014) quy định NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên mới thuộc đối tượng tham gia BHYT.

Căn cứ các quy định trên, với NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền tương đương mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN cho NLĐ theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Share:

Leave your thought

Translate »