Facebook chat

HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 98

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 98

HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 98

(PLO)- HĐND TP.HCM sẽ quyết định bố trí ngân sách TP để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn; quyết định mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt của TP…

Sáng 10-7, tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM khoá X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trình bày tờ trình về ban hành nghị quyết này.

Theo dự thảo, Nghị quyết quy định 14 nhiệm vụ của HĐND TP.HCM. Nổi bật là việc quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, thể thao, văn hóa; ban hành danh mục dự án áp dụng loại hợp đồng xây dựng – vận hành – chuyển giao đối với dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu.

Nghị quyết cũng quy định đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục, mức, thời gian hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được HFIC cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn TP từ nguồn vốn đầu tư công của ngân sách TP; quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 ha.

HĐND TP.HCM còn được quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xác định trên cơ sở trình độ, năng lực và yêu cầu công việc; quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức quy định đối với số lượng cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn….

Về thẩm quyền, HĐND TP.HCM có 13 thẩm quyền theo quy định tại Nghị quyết 98. Cụ thể, HĐND TP.HCM được quyết định bố trí vốn đầu tư công để hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm thông qua việc giao UBND TP ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh TP.HCM thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm.

HĐND TP quyết định sử dụng ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công độc lập nhằm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng, đồ án quy hoạch đô thị vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 thuộc địa phận TP để thu hồi đất, chỉnh trang, phát triển đô thị, thực hiện tái định cư, tạo quỹ đất để đấu giá lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Quyết định sử dụng vốn ngân sách TP, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, dự toán ngân sách hằng năm và bố trí vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của TP để thanh toán cho nhà đầu tư sau khi công trình hoặc hạng mục công trình vận hành độc lập được hoàn thành nghiệm thu, kiểm toán và căn cứ giá trị, tiến độ quy định trong hợp đồng BT.

Quyết định dự toán, phân bổ ngân sách TP bảo đảm phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

Quyết định việc sử dụng ngân sách TP để thực hiện dự án, công trình giao thông đường bộ có tính chất vùng, liên vùng.

Bố trí nguồn thu từ cổ phần hoá các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND TP làm đại diện chủ sở hữu để bổ sung vốn điều lệ của HFIC. Thông qua và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn của TP.

TP cũng thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.

Đáng chú ý, HĐND TP được quyết định bố trí ngân sách TP để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, người lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù và một số cơ quan trung ương trên địa bàn TP theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

HĐND TP cũng quyết định mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt của TP và quyết định tổ chức bộ máy, số lượng và chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc TP Thủ Đức.

UBND TP.HCM sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

HĐND TP.HCM giao UBND TP khẩn trương trình HĐND TP quyết định các nội dung thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐND TP tại các kỳ họp năm 2023 và năm tiếp theo.

Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND TP; xây dựng và ban hành đề án, kế hoạch, các giải pháp thực hiện sớm, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn để TP phát triển nhanh và bền vững.

Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND TP phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Nghị quyết 98; đánh giá tác động cụ thể, lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học; có giải pháp tạo cơ chế thu hút nguồn lực toàn xã hội để phát triển TP; bảo đảm cơ chế, chính sách được ban hành đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của TP.

UBND TP cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện; tăng tính đồng thuận của nhân dân, hạn chế tối đa việc khiếu nại, khiếu kiện.

LÊ THOA – THANH TUYỀN – BẢO PHƯƠNG

Share:

Leave your thought

Translate »