Facebook chat

Đóng bảo hiểm xã hội 10 năm được hưởng lương hưu bao nhiêu?

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > Đóng bảo hiểm xã hội 10 năm được hưởng lương hưu bao nhiêu?

Đóng bảo hiểm xã hội 10 năm được hưởng lương hưu bao nhiêu?

Các cử tri Bắc Kạn và Vĩnh Long đã đề xuất xem xét việc giảm số năm đóng tối thiểu và điều chỉnh mức lương hưu tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Vừa qua, cử tri từ các tỉnh Bắc Kạn và Vĩnh Long đã đề xuất Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) nên xem xét việc giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống còn 10 năm để người lao động có thể hưởng lương hưu. Họ cho rằng, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm là quá dài và nhiều người dân không có khả năng đóng phí.

Các cử tri cũng đề xuất việc điều chỉnh mức lương hưu tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội, và quy định các chế độ hưởng lương hưu theo nguyên tắc “đóng nhiều, hưởng nhiều; đóng ít, hưởng ít”. Điều này sẽ tạo cơ hội cho những người tham gia muộn hoặc có quá trình tham gia không liên tục có thể hưởng lương hưu trong thời gian ngắn.

Đóng bảo hiểm xã hội 10 năm được hưởng lương hưu bao nhiêu?- Ảnh 1.
Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm.

Bộ LĐTB&XH đã phản hồi về các kiến nghị này, chỉ ra rằng vào ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong đó có nội dung về việc sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm, và hướng tới mức 10 năm.

Cuối năm 2023, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), trong đó đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm.

Bộ LĐTB&XH cho biết, nội dung kiến nghị của cử tri sẽ tiếp tục được thảo luận trong quá trình nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Dự thảo này sẽ được báo cáo tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XV, diễn ra vào tháng 6/2024.

Nghị quyết số 28-NQ/TW, được ban hành vào ngày 23/5/2018 bởi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, là một bước tiến quan trọng trong việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.

Trong Nghị quyết này, một trong những nội dung chính là việc sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Cụ thể, Nghị quyết đề xuất giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, và hướng tới mức 10 năm. Điều này nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp nhưng vẫn được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hoá các quy trình, thủ tục đăng ký, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của chính sách bảo hiểm xã hội, đồng thời khẳng định và phát huy vai trò của bảo hiểm xã hội như một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội.

Theo Thế Duy

Công thương

Share:

Leave your thought

Translate »