Facebook chat

Đề xuất cơ chế ‘đặc thù đặc biệt cả gói’ làm đường sắt tốc độ cao 350 km/h

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > Đề xuất cơ chế ‘đặc thù đặc biệt cả gói’ làm đường sắt tốc độ cao 350 km/h

Đề xuất cơ chế ‘đặc thù đặc biệt cả gói’ làm đường sắt tốc độ cao 350 km/h

Liên quan tới Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, địa phương và doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách “đặc thù đặc biệt cả gói” để báo cáo Bộ Chính trị, trình Quốc hội khi thông qua chủ trương đầu tư.

Ngày 4/12, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Về kịch bản phát triển, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, cần dựa vào nhu cầu nội tại về phát triển kinh tế – xã hội nước ta, kinh nghiệm thế giới để nghiên cứu đầu tư đường sắt tốc độ cao đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới, tốc độ thiết kế 350 km/h .

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, địa phương và doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách “đặc thù đặc biệt cả gói” để báo cáo Bộ Chính trị, trình Quốc hội khi thông qua chủ trương đầu tư, bao gồm: Cơ chế huy động và sử dụng các nguồn vốn; cơ chế sử dụng tiền thu từ sử dụng đất từ các địa phương; cơ chế nội địa hóa gắn với phát triển ngành công nghiệp đường sắt; cơ chế thu hút đầu tư PPP…

Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu tầm quan trọng của giao thông, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao trong việc phát triển đô thị theo định hướng gắn kết với giao thông công cộng (TOD).

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu sử dụng hiệu quả các giải pháp công trình cầu, hầm để đảm bảo hướng tuyến thẳng nhất có thể, đảm bảo khả năng thoát lũ, hạn chế ảnh hưởng đến các khu bảo tồn và chia cắt cộng đồng; xem xét phương án bố trí điểm đầu, điểm cuối tuyến tại trung tâm Thủ đô Hà Nội và TPHCM…

Do dự án có quy mô lớn, phức tạp về kỹ thuật – công nghệ, thời gian thực hiện dài (trên 10 năm), Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư chỉ là ước tính ban đầu, số liệu chính xác sẽ tiếp tục được cập nhật ở các bước tiếp theo khi đủ điều kiện, tránh hiểu nhầm trong trường hợp tổng mức đầu tư dự án tăng trong giai đoạn triển khai.

Về nguồn vốn, Phó Thủ tướng chỉ đạo bố trí nguồn vốn trong giai đoạn đầu; giai đoạn sau nghiên cứu kết hợp nguồn thu từ giá trị gia tăng phát triển đô thị, kêu gọi xã hội hóa, thu hút vốn tư nhân đầu tư đầu máy, toa xe để kinh doanh vận tải và trả phí cho Nhà nước.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT vận tải nghiên cứu chính sách phát triển công nghiệp đường sắt và công nghiệp phụ trợ (cơ khí, chế tạo, luyện kim…) giúp phát triển đường sắt nói chung, đường sắt tốc độ cao nói riêng. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chủ động tổ chức công tác chuẩn bị (đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ, cơ khí…) để thực hiện quản lý, vận hành, khai thác đường sắt tốc độ cao.

Theo Thế Huân

Tiền phong

Share:

Leave your thought

Translate »