Facebook chat

Đã hoàn thuế giá trị gia tăng gần 57.000 tỷ đồng

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > Đã hoàn thuế giá trị gia tăng gần 57.000 tỷ đồng

Đã hoàn thuế giá trị gia tăng gần 57.000 tỷ đồng

Tính đến hết ngày 21/6/2023, Cơ quan thuế đã ban hành 8.034 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền thuế hoàn là 56.562 tỷ đồng, bằng 30,4% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua (186.000 tỷ đồng), bằng 87% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng cục Thuế cho biết, trong tổng số tiền thuế GTGT hoàn 56.562 tỷ đồng gồm: Hoàn cho xuất khẩu là 7.277 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 45.605 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 80,6% tổng số đã hoàn, bằng 79% so với cùng kỳ năm 2022; Hoàn cho dự án đầu tư là 422 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 10.749 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19% tổng số đã hoàn, bằng 156% so với cùng kỳ năm 2022; Hoàn cho trường hợp khác là 335 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 208 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,4% tổng số đã hoàn, bằng 74% so với cùng kỳ năm 2022.

Về số chi hoàn thuế GTGT, tính đến hết ngày 21/6/2023, tổng số tiền đã chi hoàn thuế GTGT qua Kho bạc Nhà nước từ dự toán năm 2023 là 55.925 tỷ đồng. Số thu hồi hoàn đã nộp NSNN tính đến hết ngày 14/6/2023 là 506,7 tỷ đồng.

Về hoàn thuế điện tử, tính từ ngày 01/1/2023 đến 21/6/2023, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 5.247 trên tổng số 5.280 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 99%. Số hồ sơ tiếp nhận hoàn điện tử là 8.523 hồ sơ trên tổng số 8.561 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%; Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn điện tử là 7.675 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 56.090 tỷ đồng.

Về hoàn thuế đối với một số ngành nghề, mặt hàng xuất khẩu trọng điểm: Dệt may đã hoàn hơn 10.000 tỷ đồng, Sắt thép đã hoàn 4.460 tỷ đồng, Điện tử và linh kiện điện tử đã hoàn 5.000 tỷ đồng, Gỗ và sản phẩm từ gỗ đã hoàn hơn 4.200 tỷ đồng, Cao su và sản phẩm từ cao su đã hoàn hơn 1.200 tỷ đồng, Thủy sản đã hoàn gần 800 tỷ đồng…

Đối với hoàn dự án đầu tư, Hoàn thuế GTGT cho các dự án điện là hơn 5.300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 50% tổng số hoàn đầu tư. Một số dự án điện có số thuế đã hoàn lớn như: Công ty TNHH Điện Lực Vân Phong tại tỉnh Khánh Hòa đã hoàn 2.971 tỷ đồng, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II tại tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn 391 tỷ đồng, Công ty CP Năng Lượng Điện Gió Tiền Giang tại tỉnh Tiền Giang đã hoàn 336 tỷ đồng…

Trong đó có một số tỉnh, thành phố có tỷ trọng hoàn lớn như: Tỉnh Bình Dương đã hoàn 9.907 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18% cả nước, tỉnh Đồng Nai đã hoàn 7.186 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13% cả nước, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn 3.187 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6% cả nước, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn 2.664 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5% cả nước, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn 2.524 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4% cả nước, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn 2.327 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4% cả nước, thành phố Hà Nội đã hoàn 2.230 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4% cả nước, các tỉnh/thành phố còn lại đã hoàn 26.466 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47% cả nước.

Từ khi bước vào “dân số vàng” đến nay, Việt Nam vượt ngưỡng thu nhập thấp, tăng trưởng GDP đạt 6,1%/năm, còn quy mô kinh tế thay đổi thế nào?

Theo Minh Ngọc

Vnmedia

Share:

Leave your thought

Translate »