Facebook chat

Đã có Nghị định về thí điểm đấu giá biển số ô tô từ 1-7

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > Đã có Nghị định về thí điểm đấu giá biển số ô tô từ 1-7

Đã có Nghị định về thí điểm đấu giá biển số ô tô từ 1-7

PLO)-  Người tham gia đấu giá được lựa chọn biển số xe ô tô theo nhu cầu trong danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tham gia đấu giá.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2023 hướng dẫn Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, bao gồm trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe ô tô và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô.

Theo Nghị định, đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá, bao gồm biển số xe ô tô của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ký hiệu sê ri: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z nền màu trắng, chữ, số màu đen chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới, đang trong Hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an và bổ sung số lượng biển số xe ô tô cho Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp hết biển số xe ô tô để đăng ký khi chưa đến phiên đấu giá tiếp theo.

Để tham gia đấu giá biển số ô tô thì tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định pháp luật phải nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

Việc đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản, được cấp một tài khoản truy cập.

Người tham gia đấu giá được lựa chọn biển số xe ô tô theo nhu cầu trong danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc để tham gia đấu giá. Sau đó, nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước của biển số xe ô tô đã lựa chọn tham gia đấu giá vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và được cấp mã số tham gia đấu giá của cuộc đấu giá biển số xe ô tô đó.

Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm tiếp nhận thông tin đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 3 ngày.

Người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản truy cập của mình và thực hiện thủ tục đấu giá.

Trường hợp trúng đấu giá thì kết quả sẽ được Bộ Công an gửi về hòm thư điện tử và SMS tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá; thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô thay thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc hợp đồng bán tài sản nhà nước.

Nghị định 39/2023 có hiệu lực từ ngày 1-7. Nội dung thí điểm đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện đến hết ngày 1-7-2026.

Share:

Leave your thought

Translate »