Facebook chat

Chỉ còn 8 trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > Chỉ còn 8 trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe

Chỉ còn 8 trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe

(PLO)- Thay vì 11 trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe như Thông tư 58/2020, thì Thông tư 24/2023 quy định chỉ còn lại 8 trường hợp. 

Tại Điều 23 Thông tư 24/2023 (quy định về cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới) quy định các trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe gồm:

Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Hiện hành theo Thông tư 58/2020 của Bộ Công an là 11 trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe.

THY NHUNG

Share:

Leave your thought

Translate »