Facebook chat

18 vấn đề lớn của dự Luật Đất đai được chỉnh lý, hoàn thiện

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > 18 vấn đề lớn của dự Luật Đất đai được chỉnh lý, hoàn thiện

18 vấn đề lớn của dự Luật Đất đai được chỉnh lý, hoàn thiện

Dựa trên nội dung thảo luận tại kỳ họp lần thứ 6, các cơ quan đã thống nhất chỉnh lý, hoàn thiện 18 nội dung đề cập về các vấn đề lớn của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để thông qua tại kỳ họp bất thường ngày 15-1.

Các cơ quan hữu quan đã thống nhất chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung về:

18 vấn đề lớn của dự Luật Đất đai được chỉnh lý, hoàn thiện- Ảnh 1.

Sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 (khai mạc ngày 15-1) gồm 16 chương, 260 điều, bỏ 05 điều, sửa đổi, bổ sung tại 250 điều (cả về nội dung và kỹ thuật) so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

Theo Anh Thanh

Người lao động

Share:

Leave your thought

Translate »