Facebook chat

1 phút tra được ngay mã số BHXH

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > 1 phút tra được ngay mã số BHXH

1 phút tra được ngay mã số BHXH

Người dân có thể tra cứu mã số BHXH bằng căn cước công dân, hoặc sử dụng ứng dụng VssID.

Cách 1: Tra bằng căn cước công dân trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam

Bước 1: Truy cập vào website Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhấn chọn Tra cứu trực tuyến.

Bước 2: Tại danh mục “Tra cứu trực tuyến”, nhấn chọn “Tra cứu mã số BHXH”.

Bước 3: Nhập thông tin để tra cứu mã số BHXH.

Nhập thông tin sau:

(1): Tỉnh/thành phố của người cần tra cứu mã số BHXH;

(2): Số căn cước công dân (CMND/Hộ chiếu) của người cần tra cứu số BHXH

(3): Họ và tên của người cần tra cứu mã số BHXH.

Bước 4: Tích chọn “Tôi không phải là người máy” và nhấn chọn “Tra cứu” để thực hiện yêu cầu tra cứu mã số BHXH.

Màn hình xuất hiện kết quả tra cứu mã số BHXH bao gồm mã số, họ tên, giới tính, ngày sinh, mã hộ, địa chỉ.

Cách 2: Nhờ người khác tra trên ứng dụng VssID

Với ứng dụng VssID, cá nhân cần phải có mã số BHXH của mình để thực hiện đăng nhập hệ thống. Do đó, khi thực hiện tra cứu mã số BHXH trên VssID chính là tra cứu mã số BHXH cho người khác chứ không phải cho cá nhân đó.

Các bước thực hiện tra cứu mã số bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VssID như sau:

Bước 1: Tiến hành đăng nhập vào ứng dụng VssID bằng cách điền tên đăng nhập là mã BHXH và mật khẩu.

Bước 2: Nhấn chọn “Tra cứu” để màn hình chuyển sang giao diện Tra cứu trực tuyến.

Bước 3: Tại giao diện Tra cứu trực tuyến, nhấn chọn ”Tra cứu mã số BHXH”.

Bước 4: Điền các thông tin do hệ thống yêu cầu và nhấn chọn “Tìm kiếm” để nhận kết quả tra cứu.

Nhã Mi

Đời sống Pháp luật

Share:

Leave your thought

Translate »