Facebook chat

Giảm 10% lệ phí cấp hộ chiếu online trong vòng 2 năm

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > Giảm 10% lệ phí cấp hộ chiếu online trong vòng 2 năm

Giảm 10% lệ phí cấp hộ chiếu online trong vòng 2 năm

(PLO)- Nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Bộ Tài chính ban hành thông tư giảm hàng loạt các loại phí, lệ phí, trong đó có lệ phí cấp hộ chiếu online.

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Trong đó, Thông tư 63 sửa đổi Thông tư 25/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Kể từ ngày 1-1-2024 đến hết ngày 31-12-2025, công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến (cấp hộ chiếu online) sẽ được áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí hiện hành.

Kể từ ngày 1-1-2026, mức thu lệ phí cấp hộ chiếu online sẽ quay về mức 100%. Cụ thể:

lê-phi-cap-ho-chieu-online.png

Cũng theo thông tư 63, kể từ ngày 1-12-2023 đến hết ngày 31-12-2025, tổ chức cá nhân (không phải cơ quan quản lý, cá nhân tra cứu thông tin của mình) có đề nghị khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư áp dụng mức thu phí bằng 50% mức thu phí hiện nay.

Cụ thể mức thu từ 1-12-2023 là 500 đồng/trường thông tin khi yêu cầu xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy, tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác, văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công, văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm, văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp.

QUỲNH LINH

Share:

Leave your thought

Translate »