Facebook chat

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21 NHIỆM KỲ V (2023-2027) CÔNG TY CP FIMEXCO

FIMEXCO > Blog > TIN CÔNG TY > ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21 NHIỆM KỲ V (2023-2027) CÔNG TY CP FIMEXCO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21 NHIỆM KỲ V (2023-2027) CÔNG TY CP FIMEXCO

Ngày 23/02/2023 Công ty CP Fimexco đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 21 nhiệm kỳ V (2023 – 2027) tại trụ sở chính Công ty 231 – 233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM. Đại hội Cổ đông lần thứ 21 là một trong những hội nghị thường niên của Công ty Fimexco, qua đó công ty tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022, báo cáo hoạt động nhiệm kỳ IV (2018 – 2022) và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2023 – 2027). Các Cổ đông tham dự và các đại diện ủy quyền đều có mặt đầy đủ tại hội nghị.
Tham dự Đại hội các Cổ đông và đại diện ủy quyền đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến thông qua nghị quyết đại hội. Sau phần bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2023 – 2027) là phần kiểm phiếu, công bố kết quả và ra mắt cũng như phát biểu nhận nhiệm vụ của đại diện HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V( 2023 – 2027).


Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Share:

Leave your thought

Translate »