Facebook chat
FIMEXCO > Articles by: admin_fimexco

Việt Nam đã sẵn sàng “đón sóng” AI?

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Việt xây dựng hạ tầng AI, đặc biệt là tối ưu hóa hiệu quả sử dụng siêu máy chủ AI của NVIDIA, ADG đã xây dựng quy trình các bước triển khai, góp phần thúc đẩ…

Read more
Translate »