Facebook Chat - Fimexco
Trả lời Công văn số 9107/CT-HCAC ngày 09/08/2017 báo cáo bổ sung Công văn số7921/CT-HCAC ngày 13/07/2017 của Cục Thuế TP. Hải Phòng về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, ngày 8/12/2017, Tổng cục Thuế có Công văn  5659/TCT-CS hướng dẫn như sau:
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Về việc khôi phục và sao lưu tài liệu kế toán
Tại Điều 42 Luật Kế toán năm 2015 quy định:
“Điều 42. Trách nhiệm của đơn vị kế toán trong trường hợp tài liệu kế toán bị mất hoặc hủy hoại
Khi phát hiện tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại, đơn vị kế toán phải thực hiện ngay các công việc sau đây:
1. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại; thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
2. Tổ chức phục hồi lại tài liệu kế toán bị hư hỏng;
3. Liên hệ với tổ chức, cá nhân có giao dịch tài liệu, số liệu kế toán để được sao chụp hoặc xác nhận lại tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại;
4. Đối với tài liệu kế toán có liên quan đến tài sản nhưng không thể phục hồi bằng các biện pháp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này thì phải kiểm kê tài sản để lập lại tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại.”
Ngày 04/06/2014, Tổng cục Thuế có Công văn số 2070/TCT-CS hướng dẫn triển khai các biện pháp về thuế hỗ trợ DN bị tổn thất sau sự kiện 14/05/2014, trong đó có nội dung hướng dẫn  hóa đơn, chứng từ và tài liệu kế toán bị mất.
Theo báo cáo của Cục Thuế Hải Phòng, trường hợp Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS-VINA đã kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra của các hóa đơn đã bị cháy cả 03 liên thì đề nghị Cục thuế Hải Phòng hướng dẫn Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS-VINA (là người bán) và người mua thực hiện khôi phục và sao lưu tài liệu kế toán theo hướng dẫn tại Luật kế toán 2015 và Công văn số 2070/TCT-CS ngày 04/06/2014 nêu trên. Trên cơ sở tài liệu kế toán được phục hồi hoặc được lập lại, Cục thuế căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng và thuế TNDN để xử lý theo quy định.
Về việc xử phạt VPHC về hóa đơn
Đề nghị Cục thuế căn cứ Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ và Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Theo tapchithue.com.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)