Facebook Chat - Fimexco
Theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựngthì chi phí quản lý dự án đã bao gồm chi phí giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo ông Minh Đức (Hà Nội) tham khảo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 52 Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư, thì chi phí cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư do chủ chương trình, chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án tự thực hiện hoặc thuê tư vấn thực hiện bằng 20% chi phí quản lý chương trình, dự án và được tính trong tổng mức đầu tư chương trình, dự án.

Ông Đức hỏi, khi phê duyệt dự án đầu tư công, chi phí giám sát, đánh giá đầu tư nằm trong chi phí quản lý dự án (tính theo định mức tại Quyết định 79/QĐ-BXD) hay là khoản chi phí riêng?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chi phí quản lý dự án được hướng dẫn tại Điều 23 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí quản lý dự án đã bao gồm chi phí giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư.

Theo Chinhphu.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)