Facebook Chat - Fimexco
Trường hợp công việc tư vấn quản lý dự án của 1 đơn vị bao gồm cả việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thì việc đơn vị này tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ông Trần Thế Phương (Thừa Thiên – Huế) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp tình huống đầu thầu như sau: Công ty A làm chủ đầu tư xây dựng công trình với kinh phí 7 tỷ đồng và thuê Công ty B làm đơn vị tư vấn quản lý dự án cho công trình này. Trong quá trình triển khai thi công, Công ty A muốn chọn Công ty B làm tư vấn giám sát thi công xây dựng.

Vậy, căn cứ Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu thì Công ty B có được ký hợp đồng tư vấn giám sát với Công ty A không?Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu được quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với trường hợp của ông Phương, khi tham dự thầu, nhà thầu phải đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh nêu trên.

Trường hợp công việc tư vấn quản lý dự án của Công ty B bao gồm cả việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thì việc Công ty B tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh nêu trên.

Theo Chinhphu.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)