Facebook Chat - Fimexco
Ngoài việc phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công của nhân viên thì Văn phòng đại diện nước ngoài còn phải nộp loại thuế nào khác không? Chi phí hoạt động của Văn phòng đại diện có yêu cầu phải có hóa đơn (GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường) không? Nếu có thì theo quy định nào?
ke-khai-hoa-don
Chi phí hoạt động của Văn phòng đại diện có yêu cầu phải có hóa đơn (GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường) không? .Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Điều 30 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện quy định:

“Văn phòng đại diện thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân mà mình đại diện, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Văn phòng đại diện trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành”.

Căn cứ quy định tại Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TNDN, Luật Thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam có chức năng xúc tiến thương mại, không kinh doanh, hạch toán phụ thuộc, nhận kinh phí từ công ty mẹ để hoạt động, vì vậy Văn phòng đại diện chỉ thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN cho các cá nhân làm tại Văn phòng đại diện theo Luật Thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn phòng đại diện không phải là người nộp các loại thuế khác: thuế GTGT, thuế TNDN,… không phải hạch toán, kê khai hóa đơn đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Tuy nhiên, trong trường hợp Văn phòng đại diện phát sinh việc mua hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì Chính phủ Việt Nam khuyến khích người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 200.000 đồng để góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Văn phòng đại diện theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

PV – tapchitaichinh.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)