Facebook Chat - Fimexco

Từ ngày 1/8/2019, cá nhân, đơn vị có thể tự tra cứu thông tin về bảo hiểm xã hội (BHXH) thông qua tin nhắn điện thoại với mức phí dịch vụ là 1.000 đồng/tin nhắn.

Theo Công văn số 815/CNTT-PM ngày 29/7/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam), đơn vị, cá nhân có thể tự tra cứu thông tin về BHXH thông qua tin nhắn điện thoại với mức phí dịch vụ là 1.000 đồng/tin nhắn từ ngày 1/8/2019.

Trong đó, để tra cứu thời gian tham gia BHXH, đơn vị, cá nhân soạn tin nhắn với cú pháp: BH<dấu cách>QT<dấu cách>Mã số BHXH gửi 8079. Ví dụ: Soạn BH QT 0110129425 gửi 8079.

Đơn vị, cá nhân tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ, soạn tin nhắn theo cú pháp: BH<dấu cách>HS<dấu cách>Mã hồ sơ gửi 8079. Ví dụ: Soạn BH HS 04486.G/2019/08708 gửi 8079.

Để tra cứu thời gian tham gia BHXH theo năm, đơn vị, cá nhân có thể soạn tin nhắn theo cú pháp: BH<dấu cách>QT<dấu cách>Mã số BXHH<dấu cách>Từ năm<dấu cách>Đến năm gửi 8079. Ví dụ: Soạn  BH QT 0110129425 2017 2018 gửi 8079.

Ngoài ra, đơn vị, cá nhân có thể soạn tin nhắn tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian với cú pháp: BH<dấu cách>QT<dấu cách>Mã số BXHH<dấu cách>Từ tháng – năm<dấu cách>Đến tháng – năm gửi 8079. Ví du: Soạn BH QT 11012942 012017 022018 gửi 8079.

Dịch vụ cá nhân, tổ chức tự tra cứu thông tin về BHXH bằng tin nhắn điện thoại theo cú pháp trên là một trong những dịch vụ được BHXH Việt Nam thực hiện nhằm triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)