Facebook Chat - Fimexco

Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Từ 1/1/2018, các linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc nhóm hàng 98.49 sẽ áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi là 0%.

Theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2018, các linh kiện ô tônhập khẩu thuộc nhóm hàng 98.49 trong Danh mục biểu thuế nhập khẩu sẽ áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi là 0%.

Tuy nhiên, tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế theo mức thuế nhập khẩu thông thường hoặc mức thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định hiện hành, chưa áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0% của nhóm hàng 98.49. Để được hưởng ưu đãi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0% thì doanh nghiệp cần chuẩn bị nộp hồ sơ đúng theo quy định của Nghị định.

Nghị định cũng quy định chi tiết đối tượng và điều kiện áp dụng chương trình ưu đãi thuế. Theo đó, đối tượng áp dụng chương trình ưu đãi thuế là các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Chính phủ về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Về điều kiện áp dụng chương trình ưu đãi thuế, doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện cam kết sản xuất, lắp ráp ô tô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 (giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021) và mức 5 (từ năm 2022 trở đi) và đạt đủ sản lượng quy định.

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện để được áp dụng chương trình ưu đãi thuế và doanh nghiệp (người nộp thuế) có số tiền thuế đã nộp đối với số linh kiện ô tô đã nhập khẩu lớn hơn số tiền thuế phải nộp theo mức thuế suất của nhóm hàng 98.49 thì cơ quan hải quan thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa cho doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện để áp dụng chương trình ưu đãi thuế thì cơ quan hữu quan có văn bản trả lời cho doanh nghiệp được biết.

Bên cạnh đó, Nghị định 125/2017/NĐ-CP cũng có nội dung khác quy định về danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan.

PV.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)