Facebook Chat - Fimexco

Ngân hàng Nhà nước vừa có dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/2/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Đáng chú ý, dự thảo có quy định về hạn mức giao dịch qua ví điện tử của các tổ chức, cá nhân. Theo đó, tổng hạn mức giao dịch của một Ví điện tử đối với cá nhân tối đa là 20 triệu đồng trong một ngày và 100 triệu đồng trong một tháng.

Tuy nhiên, dự thảo không áp dụng đối với các Ví điện tử của cá nhân, tổ chức có ký kết hợp đồng, thỏa thuận làm đơn vị chấp nhận thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định việc nạp tiền vào Ví điện tử phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng tại ngân hàng hoặc thông qua việc nhận tiền từ ví điện tử khác do cùng tổ chức cung ứng dịch vụ mở.

Khách hàng được sử dụng Ví điện tử để chuyển tiền cho Ví điện tử khác do cùng một tổ chức cung ứng dịch vụ mở, thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp, rút tiền ra khỏi ví về tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ của khách hàng đã liên kết.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)