Facebook Chat - Fimexco

Trong chuỗi chương trình hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế năm 2018, chiều ngày 14/3/2019, Tổng cục Thuế đã có buổi giao lưu trực tuyến về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), giải đáp nhiều vướng mắc của người nộp thuế xoay quanh nội dung này.

Tại buổi giao lưu trực tuyến, người nộp thuế có gửi câu hỏi “Hết năm tài chính công ty kinh doanh có lãi và quyết định chi thưởng cho người lao động của công ty. Vậy điều kiện như thế nào và cần những chứng từ gì để được ghi nhận là chi phí được trừ của doanh nghiệp trong năm?”,

Giải đáp vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn, căn cứ quy định tại điểm 2.6 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, về nguyên tắc doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi thưởng chi trực tiếp cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

Đồng thời, khoản chi thưởng này được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Việc xử lý cụ thể cần căn cứ quy định của pháp luật, thực tế phát sinh của doanh nghiệp và phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu chứng minh để xuất trình với cơ quan thuế khi được yêu cầu.

Giải đáp vướng mắc: “Doanh nghiệp đầu tư dự án mới có được giảm thuế suất thuế TNDN không?”, Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định của Luật thuế TNDN thì thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn ưu đãi đầu tư (là điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao) và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong các lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi quy định tại Luật thuế TNDN thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Do vậy, doanh nghiệp căn cứ thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN để áp dụng phù hợp.

Một câu hỏi khác của người nộp thuế gửi đến buổi giải đáp trực tuyến: “Điều 2 Nghị Định 146/2017 – Các khoản chi của Công ty mua bảo hiểm tai nạn bảo hiểm y tế bảo hiểm đi lại bao gồm cả trường hợp chết cho nhân viên có bị tính chung trong giới hạn 3 triệu đồng này không? Nếu không có giới hạn nào khác không?”.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế giải đáp, tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định về khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: khoản chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động). Tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Theo đó, việc xử lý cụ thể cần căn cứ quy định của pháp luật, thực tế phát sinh của doanh nghiệp và phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu chứng minh để xuất trình với cơ quan thuế khi được yêu cầu.

Gửi đến buổi giải đáp, doanh nghiệp có hỏi, doanh nghiệp đóng địa bàn nơi khác không phải là nơi địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nhưng có mỏ khai thác chế biến khoáng sản là nơi có địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy doanh nghiệp hưởng thuế suất thuế TNDN như thế nào?

Hướng dẫn doanh nghiệp trên, theo Tổng cục Thuế, tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số Thông tư số 96/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định, không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và không áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) đối với các khoản thu nhập sau: …thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản…

Căn cứ quy định nêu trên, thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn của doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế TNDN và thực hiện kê khai nghĩa vụ thuế TNDN theo thuế suất phổ thông.

Cũng tại buổi giao lưu trực tuyến, Tổng cục Thuế đã giải đáp nhiều vướng mắc khác của người nộp thuế liên quan đến quyết toán thuế TNDN.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)