Facebook Chat - Fimexco

Tổng cục Hải quan có Công văn số 2234/TCHQ-GSQL ngày 05/04/2017 gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam thông báo về việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

cuc-hai-quanẢnh minh họa. Nguồn: internet.

Nội dung Công văn số 2234/TCHQ-GSQL cho biết: Thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ hải quan điện tử theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 10983/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2016 gửi Cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu để thông báo triển khai bổ sung các thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Tuy nhiên, theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp và theo dõi quá trình thực hiện trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan ghi nhận nhiều vướng mắc phát sinh do chưa thực hiện đúng các hướng dẫn tại công văn nêu trên dẫn đến việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử chưa đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hải quan. Vì vậy, Tổng cục Hải quan xin thông báo cơ quan, các Hiệp hội nội dung sau:

Hệ thống điện tử của cơ quan hải quan cho phép người khai khai báo chứng từ điện tử, hồ sơ hải quan điện tử để gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (thay cho việc sử dụng file HYS trước đây);

Khi người khai hải quan thực hiện việc khai báo chứng từ điện tử, hồ sơ hải quan điện tử trên Hệ thống điện tử của cơ quan hải quan, Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận tờ khai hải quan phải thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan điện tử, không được yêu cầu người khai hải quan xuất trình hồ sơ giấy. Việc kiểm tra thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 38/2015/TT-BTC và Quyết định 1966/QĐ-TCHQ.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Hiệp hội thông báo cho các doanh nghiệp có liên quan biết nội dung nêu trên. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa được hướng dẫn cách thức thực hiện trên phần mềm khai báo hải quan thì đề nghị liên hệ với Công ty tin học cung cấp phần mềm khai báo hải quan của doanh nghiệp để được hướng dẫn sử dụng.

PV

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)