Facebook Chat - Fimexco

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật tài chính một cách chính xác, kịp thời, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 với nhiều giải pháp quan trọng tại Quyết định số 2448/QĐ-BTC.

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2448/QĐ-BTC về kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (DN) năm 2019. Trong đó, nhấn mạnh việc cần thiết tổ chức các hội nghị phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật; trao đổi, tọa đàm lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; biên soạn ấn phẩm, tài liệu giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật; viết tin, bài giới thiệu trên các báo và tạp chí… Nhất là đối với nhóm văn bản quy phạm pháp luật về thuế, hải quan và tài chính DN.

Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại kế hoạch này. Lồng ghép các nội dung hỗ trợ pháp lý với các hoạt động thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính với chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

Theo Quyết định số 2448/QĐ-BTC, trong năm 2019, Vụ Pháp chế sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí trong ngành Tài chính tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật tài chính cho cộng đồng các DN trên các phương tiện đại chúng, trong đó lực lượng nòng cốt là các báo, tạp chí trong Ngành. Việc thông tin, tuyên truyền sẽ chú trọng đề xuất chính sách mới; phản ánh các ý kiến đóng góp của người dân và DN trong quá trình soạn thảo văn bản.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo phân công. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính có liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh của DN không nêu trong kế hoạch này.

Là Bộ quản lý đa ngành, có nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động của DN, nên công tác hỗ trợ pháp lý cho DN luôn được Bộ Tài chính chú trọng. Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN thường được Bộ Tài chính ban hành vào đầu năm để công tác tổ chức đảm bảo thực hiện thông suốt, hiệu quả.

PV.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)