Facebook Chat - Fimexco

Theo quy định hiện hành, chi phí thuê tài sản (nhà, xe….) của cá nhân từ 100tr trở lên để đưa vào chi phí hợp lý thì cần: hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản => Không nhất thiết phải có hóa đơn.

Hồ sơ thuê tài sản cá nhân để được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN 2015

Gồm có:

1. Hợp đồng thuê tài sản;

2. Chứng từ trả tiền thuê tài sản cá nhân:

-Khi doanh nghiệp trả thay tiền tiền thuế cho cá nhân thì hồ sơ thuê tài sản gồm:

+ Hợp đồng thuê tài sản;

+ Chứng từ chi trả tiền thuê tài sản (Phiếu chi, ủy nhiệm chi, ….)

+ Chứng từ nộp thay tiền thuế cho cá nhân;

– Khi doanh nghiệp ký hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế GTGT, thuế TNCN) và DN nộp thuế thay cho cá nhân thì DN được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)