Facebook Chat - Fimexco
Mới đây, Tổng cục Thuế ( Bộ Tài chính) có hướng dẫn cụ thể những nội dung vướng mắc của ông Nguyễn Văn Ngọc, Công ty Cổ phần Giải pháp doanh nghiệp Việt Nam (VES) về các quy định liên quan đến thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
.

Theo băn khoăn của ông Nguyễn Văn Ngọc, Công ty Cổ phần Giải pháp doanh nghiệp Việt Nam (VES), hiện doanh nghiệp sử dụng phần mềm VN – Invoice để cung cấp và hỗ trợ cho các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, Công ty đang vướng mắc trong việc thông báo phát hành hóa đơn, quyết định, mẫu hóa đơn nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý địa phương (bao gồm cả doanh nghiệp mới thành lập) hay nộp qua mạng dựa trên mẫu thông báo phát hành hóa đơn trên ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (do hiện cổng thông tin tiếp nhận tờ khai của Tổng cục Thuế chưa có mẫu hồ sơ đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC)? Ngoài ra, thời gian doanh nghiệp được bắt đầu sử dụng hóa đơn là 01 ngày theo Quyết định số 2497/2017/QĐ-BTC hay là 02 ngày theo Thông tư số 37/2017/TT-BTC?

Giải đáp những nội dung vướng mắc mà ông Nguyễn Văn Ngọc quan tâm, Tổng cục Thuế cho biết: Căn cứ theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính thì thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn hóa đơn điện tử đã được cơ quan Thuế hỗ trợ thực hiện qua phương thức điện tử. Các tổ chức, doanh nghiệp có thể gửi Thông báo phát hành hóa đơn điện tử, Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử qua phương thức điện tử.

Cũng theo Quyết định số 2497/QĐ-BTC ngày 4/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đề án phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp trong đó có nội dung về việc nghiên cứu sửa đổi về thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn. Lộ trình của Đề án cho giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 hướng dẫn về việc thông báo phát hành hóa đơn. Theo đó, thời gian doanh nghiệp được bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017.

Đối với trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp thực hiện gửi Thông báo phát hành hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử được gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 02 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn, gồm các trường hợp như sau:

Một là, trường hợp khi nhận được thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.

Hai là, trường hợp thông báo phát hành do tổ chức gửi đến đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định, Tổng cục Thuế có trách nhiệm căn cứ nội dung phát hành hóa đơn của tổ chức để xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về hóa đơn trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tổ chức, cá nhân tra cứu được nội dung cần thiết về hóa đơn đã thông báo phát hành của tổ chức; Tổ chức được sử dụng hóa đơn điện tử hai ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

PV. (Tổng hợp)

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)