Facebook Chat - Fimexco

Nội dung này được quy định cụ thể tại Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ Tài chính về Danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính.

Theo Quyết định số 686/QĐ-BTC, từ ngày 19/4/2019, thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo tại Tổng cục Thuế như sau:

Trong đó, thời gian chuyển đổi vị trí công tác công chức làm công tác thanh tra thuế, kiểm tra thuế chuyển đổi vị trí công tác là 3 năm; Công chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sn và xây dựng cơ bản của ngành tại cơ quan thuế các cấp là 3-5 năm/

Đối với công chức quản lý thuế tại các Đội thuế liên phường, xã; cán bộ quản lý thu lệ phí trước bạ và thu khác; Công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính thuế: thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế, mua bán hóa đơn, tiếp nhận hồ sơ khai thuế…; trực tiếp xử lý hồ sơ xóa nợ thuế, miễn, giảm thuế, hoàn thuế; trả lời chính sách thuếcông chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; công tác nhân sự; kiểm tra nội bộ không quy định thời gian chuyển đổi vị trí công tác.

Quy định này có sự thay đổi so với Quyết định số 2650/QĐ-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định danh mục vị trí công tác cần định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính (thời hạn chuyển đổi lcủa các vị trí trên trước đây từ  2 năm -3 năm tùy vị trí).

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)