Facebook Chat - Fimexco

Ngày 22/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Từ ngày 16/03/2018 đến hết ngày 31/12/2019 khai, nộp lệ phí trước bạ qua mạng với ô tô, xe máy được áp dụng thí điểm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: Internet

Theo đó, việc khai lệ phí trước bạ điện tử áp dụng với các tổ chức, cá nhân thuộc quản lý của cơ quan thuế có ô tô, xe máy chưa qua sử dụng (không bao gồm ô tô, xe máy được thừa kế, quà tặng) gồm cả tổ chức khai thay theo quy định của pháp luật khai, nộp hồ sơ khai tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trường hợp người nộp lệ phí trước bạ khai, nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại Chi cục Thuế nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì cơ quan thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ khai lệ phí trước bạ và nhập đầy đủ thông tin khai vào hệ thống quản lý của Tổng cục Thuế. Hệ thống quản lý của Tổng cục Thuế sẽ tự sinh mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ.

Việc nộp lệ phí trước bạ được thực hiện theo các hình thức sau: Hình thức điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; Nộp tại quầy giao dịch của cơ quan Kho bạc Nhà nước; Nộp tại quầy giao dịch của ngân hàng (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Tại Thông tư, Bộ Tài chính cũng đã giao Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) và các đơn vị có liên quan để xử lý các phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để thực hiện thu nộp, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp lệ phí trước bạ.

Đồng thời, Tổng cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan Thuế, tổ chức, cá nhân khai thay thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử để thực hiện khai lệ phí trước bạ điện tử đảm bảo an toàn, bảo mật theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và quy định của Luật Quản lý thuế; Tổng kết, báo cáo Bộ Tài chính và đề xuất phương án triển khai giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, Thông tư số 05/2018/TT-BTC cũng quy định rõ 4 nguyên tắc với việc trao đổi dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử giữa Tổng cục Thuế và Cục Cảnh sát giao thông, cụ thể:

Một là, dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử trao đổi có gắn chữ ký số của Tổng cục Thuế có tính pháp lý tương đương như con dấu và chữ ký.

Hai là, dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử bao gồm cả cả nộp lệ phí trước bạ theo hình thức điện tử và nộp lệ phí trước bạ tại quầy giao dịch của ngân hàng, cơ quan Kho bạc Nhà nước có gắn chữ ký số do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế truyền sang Cục Cảnh sát giao thông là cơ sở để cơ quan đăng ký xe thực hiện thủ tục đăng ký, cấp biển số theo quy định (đối với trường hợp nộp lệ phí trước bạ điện tử để thay cho chứng từ nộp lệ phí trước bạ bản giấy); Tra soát, đối chiếu với chứng từ lệ phí trước bạ bản giấy (đối với trường hợp nộp lệ phí trước bạ tại quầy giao dịch của ngân hàng, cơ quan Kho bạc Nhà nước).

Ba là, thông điệp truyền dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và hệ thống ứng dụng của Cục Cảnh sát giao thông phải bao gồm đơn vị gửi, nhận; Thời gian gửi, nhận; Thông điệp xác nhận việc truyền dữ liệu điện tử thành công hoặc không thành công.

Bốn là, tuân thủ các yêu cầu hiện hành về an toàn thông tin trong việc xây dựng, vận hành và khai thác kết nối dữ liệu, việc lưu trữ, lưu chuyển thông tin cá nhân.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/03/2018 đến hết ngày 31/12/2019 và được áp dụng thí điểm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đối với trường hợp Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có nhu cầu được áp dụng thí điểm theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2018/TT-BTC thì gửi văn bản về Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

PV.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)