Facebook Chat - Fimexco

Bảo hiểm xã hội VN vừa có công văn hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

GDDT_2

Theo đó, ngày 26-5 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-7-2016 nhưng tính hưởng từ ngày 1-5-2016 là 1.210.000 đồng/tháng.

Để thống nhất thực hiện trong thanh toán chế độ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 181.500 đồng (một trăm tám mốt ngàn năm trăm đồng) tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.

Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng (bốn mươi tám triệu bốn trăm ngàn đồng) tương đương 40 tháng lương tối thiểu.

Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng (bảy triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng).

Các quy định này được thực hiện từ ngày 1-5-2016.

Theo PLO

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)