Facebook Chat - Fimexco

Một số vướng mắc của Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ – Đường sông Công an TP. Hà Nội về thanh lý xe ô tô không có hóa đơn vừa được Cục Thuế TP. Hà Nội giải đáp hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 55886/CT-TTHT.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, ngay sau khi nhận được Công văn yêu cầu giải đáp một số vướng mắc liên quan tới thanh lý xe ô tô không có hóa đơn của Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ – Đường sông, Cục Thuế Hà Nội đang xin ý kiến Tổng cục Thuế. Trong quá trình chờ công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 19 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định:

Về khai lệ phí trước bạ, hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu) thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam nêu tại điểm e khoản 1 Điều này).

Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư này.

Hóa đơn mua tài sản hợp pháp (đối với trường hợp mua bán, chuyển nhượng, trao đổi tài sản mà bên giao tài sản là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc hoá đơn bán hàng tịch thu (đối với trường hợp mua hàng tịch thu); hoặc quyết định chuyển giao, chuyển nhượng thanh lý tài sản (đối với trường hợp cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, cơ quan tư pháp nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp không hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện chuyển giao tài sản cho tổ chức, cá nhân khác); hoặc giấy tờ chuyển giao tài sản được ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản có xác nhận của công chúng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp chuyển giao tài sản giữa các cá nhân, thế nhân không hoạt động sản xuất, kinh doanh).

Giấy đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản của chủ cũ (đối với tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi).

Căn cứ quy định trên, trường hợp Cục Công nghệ thông tin là tổ chức không kinh doanh bán thanh lý xe ô tô thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì không thuộc trường hợp được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Về việc thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 31A – 5956 của Cục Công nghệ thông tin không có hoá đơn thì xuất phiếu thu cho khách hàng làm cơ sở thực hiện hồ sơ khai lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm 1 Điều 19 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Tổng cục Thuế có ý kiến khác với nội dung hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Theo mof.gov.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)