Facebook Chat - Fimexco

Ngày 31/12/2016

Ban tổng giám đốc ra các quyết định nhằm thành lập một số phòng ban mới, bổ nhiệm và miễn nhiệm các nhân sự theo nhu cầu công việc. Sau đây là một số hình ảnh và nội dung văn bản được ban hành:

Thành lập Phòng KẾ HOẠCH VÀ CHUYÊN QUẢN

Quyết định kèm theo:  Quyết định thành lập Phòng Kế hoạch và chuyên quản , Quyết định bổ nhiệm

a

Bà Nguyễn Thị Anh Thư được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng phòng kế hoạch và chuyên quản.

 

Thành lập Phòng KINH TẾ TỔNG HỢP và bổ nhiệm vị trí mới

Quyết định kèm theo:  Quyết định thành lập phòng Kinh tế tổng hợpQuyết định bổ nhiệm

d

Ông Nguyễn Khoa Nam được bổ nhiểm vào vị trí Giám đốc KINH TẾ TỔNG HỢP.

Quyết định bổ nhiệm vị trí Phó phòng TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH

Quyết định kèm theo: Quyết định bổ nhiệm

b

Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thùy Trang vào chức vụ Phó Phòng TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH.

Cùng với những quyết định bổ nhiệm và thành lập phòng ban mới thì Ban tổng giám đốc cũng ra quyết định miễn nhiệm và điều động nhân sự tới vị trí mới.

Quyết định kèm theo:  Quyết định miễn nhiệmQuyết định điều động nhân sự

h

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)