Facebook Chat - Fimexco

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 Bà-Nguyễn-Thị-Ngọc-Nga

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

– Cử nhân kinh tế

– Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

 Bà-Nguyễn-Thị-Ngọc-Nga

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

– Cử nhân kinh tế

– Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)