Facebook Chat - Fimexco

Được sự cho phép Ban Tổng Giám Đốc, vào ngày 07/04/2018 BCH Đoàn đã tổ chức chuyến đi về Khu du lịch Lan Vương – Bến Tre để ôn lại về các kiến thức Đoàn, báo cáo nhưng vấn đề Đoàn hội trong năm 2017 – phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và tổ chức sinh hoạt trò chơi nhỏ, lớn tại đây.

Với khí thế 87 năm thành lập đoàn, sự kiện đã được tổ chức và diễn ra thành công tốt đẹp. Một số hình ảnh được ghi lại:

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)