Facebook Chat - Fimexco

Sáng ngày 30/3/2019, Công ty CP FIMEXCO đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt 26/3 tại khu du lịch bò cạp vàng, tại đây lịch sử Đoàn thanh niên và lịch sử FIMEXCO 30 năm được nhắc lại thông qua các trò chơi vấn đáp.

Qua đây cũng nêu bật chủ đề 30 năm của FIMEXCO: “Chúng ta là một tập thể”, những hình ảnh được ghi lại tại buổi sinh hoạt:

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)