Facebook Chat - Fimexco

Xuân này đón lộc gì cùng Ford để cùng Thịnh Vượng, Sum Vầy và Phát Lộc?

Thịnh Vượng cùng Focus  Trend 1.5 L AT Ecoboost ! Giá chỉ: 699 Triệu
Sum Vầy cùng Ecosport  Titanium 1.5 L AT ! Giá chỉ: 648 Triệu
Phát Lộc cùng Fiesta Titanium 1.5 L AT  ! Giá chỉ: 536 Triệu
AW_Focus_26x38
Tặng ngay iphone7 cho 100 khách hàng đầu tiên.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)