Facebook Chat - Fimexco

Ngày 06/06/2017, tại công ty CP FIMEXCO đã diễn ra việc bổ nhiệm nhân sự, theo đó Bà Đỗ Thị Minh Châu được bổ nhiểm nhắm giữ chức vụ: Phó giám đốc Điều Hành. Dưới đây là quyết định được ban hành:

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)