Facebook Chat - Fimexco

Ngày 23/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18/08/2015 quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Theo Nghị định số 07/2019/NĐ-CP, tàu bay thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam và do tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác, tàu bay được thuê mua hoặc thuê theo hình thức thuê không có tổ bay, với thời hạn thuê từ 24 tháng trở lên để khai thác tại Việt Nam phải đăng ký mang quốc tịch Việt Nam.

Đối với tàu bay đã qua sử dụng, đăng ký quốc tịch lần đầu phải đáp ứng các yêu cầu về tuổi như quy định áp dụng cho tàu bay đã qua sử dụng tại thời điểm nhập khẩu vào Việt nam theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người thuê, mua tàu bay có thời hạn 06 tháng trở lên phải đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay và hồ sơ đăng ký gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam đồng thời phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin ghi trong hồ sơ.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện việc sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh thông tin về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay và đăng ký văn bản IDERA, cấp Giấy chứng nhận mới hoặc ban hành văn bản liên quan.

Trường hợp từ chối việc sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh thông tin về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay và đăng ký văn bản IDERA thì Cục Hàng không Việt Nam phải trả lời người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 11/3/2019.

PV.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)