Facebook Chat - Fimexco

Đây là ý kiến của Tiến sĩ Khuất Thu Hồng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS).

Tỷ lệ lao động nữ ở Việt Nam đang thuộc nhóm cao nhất thế giới với khoảng 22 triệu lao động trong độ tuổi. Những ngày qua, đề xuất bỏ quy định “Lao động nữ nuôi con dưới một tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút” đang gây nhiều thắc mắc, phản đối trong dư luận bởi nếu đề xuất này được thông qua, hàng triệu lao động nữ, nhất là với các lao động đang trong độ tuổi sinh nở, sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Cũng về đề xuất này, Tiến sĩ Khuất Thu Hồng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội – cho biết: “Quy định lao động nữ nuôi con được nghỉ 60 phút mỗi ngày của dự thảo Luật Lao động sửa đổi không phải là quy định ưu tiên cho phụ nữ mà đấy là quy định phù hợp với chức năng và vai trò của phụ nữ trong chăm sóc trẻ em. Quy định này không liên quan đến vấn đề giới. Do vậy, nếu bỏ quy định này thì sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ cũng như sức khỏe của trẻ em”.

Theo VTV

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)