Facebook Chat - Fimexco

Ngày 12/03/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-BTC về quy chế quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1.

Theo đó, những thông tin được cập nhật trên cơ sở dự liệu quốc gia gồm: Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá thị trường theo quy định của Bộ Tài chính; Giá hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính định giá; Giá trúng thầu đối với hàng hóa dự trữ quốc gia; Chỉ số giá tiêu dùng theo công bố của Tổng cục Thống kê; Thông tin về doanh nghiệp thẩm định giá; Giá đăng ký của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá, các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá trong thời gian áp dụng biện pháp bình ổn giá; Giá kê khai của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai, các doanh nghiệp thực hiện đăng ký tại Cục Quản lý giá.

Bênh cạnh đó, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) thực hiện tiếp nhận yêu cầu từ các đơn vị, thực hiện hỗ trợ người sử dụng về nghiệp vụ, về dữ liệu và các thao tác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1. Định kỳ tháng, quý thực hiện kiểm tra dữ liệu trong hệ thống, đôn đốc các đơn vị thực hiện cập nhật thông tin đầy đủ chính xác và đúng thời gian quy định vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1.

Như vậy, trên cơ sở dữ liệu quốc gia được Bộ Tài chính công khai, người dân, doanh nghiệp có thể khai thác được những thông tin về: Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trên toàn quốc; Chỉ số giá tiêu dùng một số báo cáo về hoạt động thẩm định giá (danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thẩm định giá, danh sách thẩm định viên hành nghề).

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)