Facebook Chat - Fimexco

Phát huy truyền thống chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong hệ thống, Công ty CP Fimexco đã thực hiện công tác chuẩn bị các phần quà bánh trung thu dành cho các cháu là con của nhân viên trong toàn hệ thống. Đây là hoạt động thường kỳ thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo và Công đoàn cơ sở Công ty đến từng thành viên trong gia đình của từng cán bộ nhân viên nhân ngày tết trung thu hàng năm.

Các phần quà sẽ được chuyển đến các cháu thiếu nhi trong dịp trung thu này.