Facebook Chat - Fimexco

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 5017/TCHQ-TXNK gửi Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Quảng Ngãi) giải đáp những băn khoăn liên quan đến vấn đề phân loại mặt hàng nhập khẩu và chính sách quản lý liên quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số S04-080-17-094 của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam đề nghị được hướng dẫn phân loại và các chính sách quản lý đối với 02 mặt hàng dự định nhập khẩu đã qua sử dụng có tên gọi, đặc điểm và model gồm: “Hyd Crane” (25 ton), model: KR25H-V7; “Hyd Crane” (25 ton), model: GR250N-2.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với việc phân loại hàng nhập khẩu, nội dung công văn và tài liệu kèm theo (chỉ có các thông số kỹ thuật) không mô tả, chi tiết đặc điểm của hai mặt hàng. Tên và model của mặt hàng nêu tại Công văn số S04-080-17-094 của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam không trùng khớp với tên và model của mặt hàng tại các tài liệu kèm theo.

Cụ thể, tài liệu kèm theo là tài liệu của 2 mặt hàng có tên và model gồm: Rough terrain Crane, model: GR250N; Rough terrain Crane, model: SR-250R (không có tài liệu mặt hàng model KR25H-V7 như nêu tại Công văn). Hình ảnh chụp mặt hàng có model: SR-250R (model không được nêu tại Công văn). Vì vậy, Tổng cục Hải quan không có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại theo quy định.

Tuy nhiên, căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính thì nhóm 87.05 bao gồm “Xe chuyên dùng, có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ, xe cần cẩu, xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa lưu động, xe chiếu chụp X-quang)”.

Do vậy, Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam cần đối chiếu các thông tin liên quan đến hàng hóa dự định nhập khẩu với nội dung nêu trên để phân loại, xác định mã số và khai báo đúng theo quy định.

Đối với các chính sách quản lý liên quan, trường hợp 2 mặt hàng “Hyde Crane” được xác định là “xe cần cẩu”, có mã số 8705.10.00, thì Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/04/2015 công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của của Bộ Giao thông Vận tải theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ có quy định mặt hàng “xe cần cẩu” có mã HS 8705.10.00 thuộc Phụ lục I là loại mặt hàng chuyên dùng hoạt động trong phạm vi hẹp và không tham gia giao thông được phép nhập khẩu (theo quy định tại điểm A mục 6 Phần II Phụ lục I của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, Công ty cũng cần căn cứ vào Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT ngày 06/12/2016 của của Bộ Giao thông Vận tải quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải có quy định “xe cần cẩu” có mã HS 8705.10.00 thuộc danh mục, hàng hóa nhóm 2 bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng theo quy định tại Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.

Do vậy, Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam cần dựa vào thực tế hàng hóa, đối chiếu với quy định hiện hành và nội dung hướng dẫn trên để phân loại và xác định mã số cụ thể cho từng mặt hàng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan theo đúng quy định.

Theo mof.gov.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)