Facebook Chat - Fimexco

Trong 3 ngày từ ngày 01/06/2018 đến ngày 03/06/2018, Công ty CP FIMEXCO đã tổ chức Hội trại truyền thống công ty CP FIMEXCO 2018 với mục đích kết nối những thành viên trong đại gia đình FIMEXCO.  Những hình tuyệt vời, xúc động và nhiều cảm xúc tuyệt vời đã diễn ra trong những ngày ở tại Đảo Ngọc Phú Quốc

Một số hình ảnh tuyêt vời được ghi lại:

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)