Facebook Chat - Fimexco

Thủ tướng có công điện đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Nghị quyết 01/NQ – CP. TS. Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho biết, Nghị quyết 01 đã giao 242 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, như vậy sẽ thuận lợi trong kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả thực thi.

Sẽ tạo chuyển biến tốt

Phóng viên: Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KT – XH)  và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?

TS. Trần Du Lịch

TS. Trần Du Lịch: Hàng năm, Chính phủ ban hành một Nghị quyết mang tính chất chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp kế hoạch phát triển KT – XH và dự toán ngân sách nhà nước của năm đó.  Năm 2018, trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội giao các chỉ tiêu KT – XH, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 nhằm tạo sự thống nhất trong toàn bộ nền hành chính từ Trung ương đến địa phương, thực hiện đồng bộ và nhất quán các giải pháp để đạt được chỉ tiêu KT – XH. Nghị quyết này có giá trị ràng buộc bộ máy hành chính trong việc thực hiện kỷ cương điều hành của Chính phủ, đồng thời thể hiện những chính sách mà Chính phủ sẽ thực thi.

Theo ông, điều đáng chú ý nhất trong Nghị quyết 01 năm 2018 là gì?

Chính phủ đã giao 242 nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành cần phải làm gì, thời điểm nào, lúc nào phải trình, vấn đề gì cần chuẩn bị… Ngoài ra, Chính phủ cũng chỉ đạo các địa phương thực thi một số công vụ có liên quan đến công tác quản lý, điều hành. Như vậy sẽ thuận lợi trong kiểm tra, giám sát và đánh giá được hiệu quả thực thi.

Chính phủ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho Nghị quyết 01 sau nhiều lần lấy ý kiến các bộ, ngành; thông qua hội nghị trực tuyến giữa 63 tỉnh, thành có sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội. Điều này cho thấy Nghị quyết 01 có sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và mang tính chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ với toàn bộ máy nhà nước. Trên tinh thần đó, việc thực thi Nghị quyết 01 chính là hành động cụ thể trong triển khai Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT – XH năm 2018, tức là chuyển một Nghị quyết của Quốc hội thành một chương trình hành động cụ thể cho tất cả bộ máy hành chính.

Tôi cho rằng, nếu thực hiện đồng bộ những nội dung của Nghị quyết 01, trong đó có 242 nhiệm vụ rất cụ thể, với phương châm hành động mà Chính phủ đề ra là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” sẽ tạo chuyển biến tốt hơn trong công tác điều hành, nhất là vận hành bộ máy hành chính trong năm 2018.

Nâng chất lượng cán bộ, công chức

Nghị quyết 01 đặt mục tiêu thành lập 135 nghìn doanh nghiệp trong năm nay. Ông đánh giá thế nào về con số này?

Đây là một con số ấn tượng và đòi hỏi nhiều nỗ lực. Mục tiêu này cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, bởi sẽ góp phần đạt mốc 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020 như Nghị quyết 35 của Chính phủ đã đề ra trước đó. Năm 2017 cả nước đã thành lập mới với hơn 120 nghìn doanh nghiệp, trừ những doanh nghiệp ngừng hoạt động còn hơn 80 nghìn doanh nghiệp.

Với tiến độ như trên cùng với tác động về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì số doanh nghiệp thành lập mới sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2018. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp khi thấy được những việc Chính phủ sẽ làm và thấy rõ những chuyển động tích cực thì họ chắc chắn sẽ có thêm niềm tin để cố gắng và phát triển. Tôi nghĩ rằng mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được.

Để thực hiện Nghị quyết 01 đạt hiệu quả cao, theo ông cần phải lưu ý điều gì?

Mặc dù Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, các cấp, các ngành nhưng quá trình điều hành phải làm sao bảo đảm tính đồng bộ của việc triển khai, thực thi Nghị quyết 01. Nếu thiếu đồng bộ sẽ làm cho hiệu quả hoạt động giảm đi.

Ngoài ra, việc thực thi Nghị quyết này thông qua bộ máy cán bộ công chức, trong khi bộ máy của chúng ta còn cồng kềnh và chồng chéo chức năng. Do vậy, song song với việc triển khai Nghị quyết, cần chú ý vấn đề rất căn cơ là thực hiện cải cách và tổ chức lại bộ máy hành chính, đồng thời nâng cao chất lượng cán bộ trong bộ máy.

Xin cảm ơn ông!

Theo Tuệ Anh/daibieunhandan.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)